Společná vize Logo HK

PO

Zákonné právní předpisy PO

Podzákonné právní předpisy PO

Vyhlášky

Nařízení vlády

České technické normy PO

 • ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci
 • ČSN 73 0831 Požární bezpečnost - Shromažďovací prostory
 • ČSN 73 0802 Požární bezpečnost - Nevýrobní objekty
 • ČSN 73 0804 Požární bezpečnost - Výrobní objekty
 • ČSN 73 0873 Požární bezpečnost - Zásobování požární vodou
 • ČSN 73 0845 Požární bezpečnost - Sklady
 • ČSN 73 0842 Požární bezpečnost - Objekty pro zemědělskou výrobu
 • ČSN 06 1008 Požární bezpečnost - Tepelná zařízení
 • ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb – Navrhování elektrické požární signalizace
 • ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením
 • ČSN EN 1127-1 Výbušná prostředí – Zamezení a ochrana proti výbuchu 
 • ČSN ISO 8421-1 Požární ochrana – Obecné termíny a jevy požáru
 • ČSN 44 1315 Skladování tuhých paliv
 • ČSN EN 2 Třídy požárů
 • ČSN EN 1443 Komínové konstrukce 
 • ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody 

Aktuality

-

Kontakt

MANS CZ s. r. o.
Adresa Na Hrázi 781/15, Přerov, 75002
Mobil Tel: 581 288 150
E-mail E-mail: info@manscz.cz

 

Marian Šimanský
jednatel společnosti
Adresa Na Hrázi 781/15, Přerov, 75002
Mobil Tel: 739 587 093
E-mail E-mail: simansky@manscz.cz

 BOZP a PO

Platná legislativa ukládá zaměstnavatelům řadu povinností v oblasti BOZP a PO. Jednotlivé činnosti a povinnosti je nutné svěřit odborně způsobilým osobám. Tyto osoby mohou být zaměstnanci společnosti nebo jak je tomu ve většině případů externí subjekt, který s mnohem nižšími náklady dokáže věcně a efektivně problematiku BOZP a PO řešit.

Koordinátor BOZP 

Zadavatelé staveb mají od 1. ledna 2007 povinnost zajistit na stavbách realizovaných více než dvěma zhotoviteli pracovníka na pozici koordinátor BOZP na staveništi. Koordinátor BOZP se podílí na přípravě a realizaci stavby, zajišťuje bezpečný a ekologicky šetrný průběh jednotlivých etap stavby.

Inženýrská činnost ve výstavbě

Realizace investičního záměru představuje pro investora (zadavatele stavby, stavebníka) řadu odborných činností od přípravy až po dokončení stavby. Kvalitně provedená inženýrská činnost spočívající ve vedení a kontrole investičního záměru, koordinaci jednotlivých fází výstavby, kontrolní a poradenské činnosti Vám zajistí bezproblémový průběh realizace, úsporu času a finančních prostředků.