Společná vize Logo HK

Inženýrská činnost

PIK s.r.o. – Obnova skladovacích kapacit PH- ČEPRO, a.s. – středisko Třemošná
Posuzování vlivů stavby na životní prostředí (proces EIA)


Výstavba technické infrastruktury pro novostavby RD, Hlučín
Projektová dokumentace pro ÚŘ a SP, rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení, TDS, výběrové řízení na dodavatele stavby


Přístavba a stavební úpravy bytového domu, Nábřeží Dr. E. Beneše, Přerov
Projektová dokumentace pro ÚŘ a SP, rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení, TDS, Koordinátor BOZP, výběrové řízení na dodavatele stavby


SVJ bytového domu, Dvořákova 61 a 63, Přerov – Stavební úpravy bytového domu
TDS, Koordinátor BOZP


SVJ bytového domu, Dvořákova 41 a 43, Přerov – Stavební úpravy bytového domu
TDS, Koordinátor BOZP


SBD Přerov - Stavební úpravy bytového domu, Kozlovská, Přerov
TDS, Koordinátor BOZP


PSS Přerovská stavební, a.s. – Polyfunkční dům II, nábřeží PFB Přerov
TDS, Koordinátor BOZP


PIK s.r.o. - Úprava obj. 621 a 341- ČEPRO, a.s. – středisko Cerekvice n. B.
TDS, Koordinátor BOZP


 

Aktuality

-

Kontakt

MANS CZ s. r. o.
Adresa Na Hrázi 781/15, Přerov, 75002
Mobil Tel: 581 288 150
E-mail E-mail: info@manscz.cz

 

Marian Šimanský
jednatel společnosti
Adresa Na Hrázi 781/15, Přerov, 75002
Mobil Tel: 739 587 093
E-mail E-mail: simansky@manscz.cz

 BOZP a PO

Platná legislativa ukládá zaměstnavatelům řadu povinností v oblasti BOZP a PO. Jednotlivé činnosti a povinnosti je nutné svěřit odborně způsobilým osobám. Tyto osoby mohou být zaměstnanci společnosti nebo jak je tomu ve většině případů externí subjekt, který s mnohem nižšími náklady dokáže věcně a efektivně problematiku BOZP a PO řešit.

Koordinátor BOZP 

Zadavatelé staveb mají od 1. ledna 2007 povinnost zajistit na stavbách realizovaných více než dvěma zhotoviteli pracovníka na pozici koordinátor BOZP na staveništi. Koordinátor BOZP se podílí na přípravě a realizaci stavby, zajišťuje bezpečný a ekologicky šetrný průběh jednotlivých etap stavby.

Inženýrská činnost ve výstavbě

Realizace investičního záměru představuje pro investora (zadavatele stavby, stavebníka) řadu odborných činností od přípravy až po dokončení stavby. Kvalitně provedená inženýrská činnost spočívající ve vedení a kontrole investičního záměru, koordinaci jednotlivých fází výstavby, kontrolní a poradenské činnosti Vám zajistí bezproblémový průběh realizace, úsporu času a finančních prostředků.