Společná vize Logo HK

Koordinátor BOZP

Povodí Odry, s. p. – VD Šance – drenážní štola
Koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby


Povodí Odry, s. p. – Úprava toku Sedlnice, obec Sedlnice Koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby


Povodí Odry, s. p. – Úprava toku Sedlnice, obec Závišice
Koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby


ČEPRO, a.s. středisko Loukov, Produktovod Loukov – Sedlnice, část PC2 Koncové zařízení produktovodu
Koordinátor BOZP ve fázi přípravy a realizace stavby


ČEPRO, a.s. středisko Loukov - Multifukční využití skladu
Koordinátor BOZP ve fázi přípravy a realizace stavby  


ČEPRO, a.s. středisko Loukov – Rekonstrukce vážních mostů železniční váhy SO 380
Koordinátor BOZP ve fázi přípravy a realizace stavby  


ČEPRO, a.s. středisko Šlapanov – Intenzifikace zařízení pro rekuperaci uhlovodíkových par
Koordinátor BOZP ve fázi přípravy a realizace stavby 


ČEPRO, a.s. středisko Cerekvice n. B. – Intenzifikace zařízení pro rekuperaci uhlovodíkových par
Koordinátor BOZP ve fázi přípravy a realizace stavby 


PSS Přerovská stavební, a.s. – Polyfunkční dům II, nábřeží PFB, Přerov
Koordinátor BOZP ve fázi přípravy a realizace stavby    


SVJ bytového domu, Dvořákova 61 a 63, Přerov – Stavební úpravy bytového domu
Koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby   


SBD Přerov - Stavební úpravy bytového domu, Kozlovská, Přerov
Koordinátor BOZP ve fázi přípravy stavby          


SBD Přerov - Stavební úpravy bytového domu, Mostní a Jateční, Přerov
Koordinátor BOZP ve fázi přípravy stavby  


SBD Přerov – Rekonstrukce výtahů a výtahových šachet bytových domů, Přerov
Koordinátor BOZP ve fázi přípravy stavby  


Koordinace BOZP, s.r.o. – CHEMPARK Litvínov, Česká rafinérská, a.s., UNIPETROL RPA, s.r.o.
Koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby


INPRO Moravia, s.r.o. – Obnova infrastruktury obce Chvalčov
Koordinátor BOZP ve fázi přípravy a realizace stavby


Přístavba a stavební úpravy bytového domu, Nábřeží Dr. E. Beneše, Přerov
Koordinátor BOZP ve fázi přípravy a realizace stavby


Armaturka Krnov a.s. – Rekonverze areálu armaturky Krnov
Koordinátor BOZP ve fázi přípravy a realizace stavby


PSS Přerovská stavební, a.s. – Rekonstrukce a přístavba komerčního objektu, Komenského, Přerov
Koordinátor BOZP ve fázi přípravy a realizace stavby


PSS Přerovská stavební, a.s. – Rekonstrukce a přístavba haly VOK, Přerov
Koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby


PSS Přerovská stavební, a.s. – Přístavba a rekonstrukce krytého bazénu, Přerov (3. a 4. etapa)
Koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby


PSS Přerovská stavební, a.s. – Stavební úpravy objektu zimního stadionu, Přerov
Koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby


PIK s.r.o. - Úprava obj. 621 a 341- ČEPRO, a.s. – středisko Cerekvice n. B.
Koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby


SVJ bytového domu, Dvořákova 41 a 43, Přerov – Stavební úpravy bytového domu
Koordinátor BOZP ve fázi přípravy a realizace stavby


SBD Přerov - Rekonstrukce panelového domu, Trávník 33, Přerov
Koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby


Aktuality

-

Kontakt

MANS CZ s. r. o.
Adresa Na Hrázi 781/15, Přerov, 75002
Mobil Tel: 581 288 150
E-mail E-mail: info@manscz.cz

 

Marian Šimanský
jednatel společnosti
Adresa Na Hrázi 781/15, Přerov, 75002
Mobil Tel: 739 587 093
E-mail E-mail: simansky@manscz.cz

 BOZP a PO

Platná legislativa ukládá zaměstnavatelům řadu povinností v oblasti BOZP a PO. Jednotlivé činnosti a povinnosti je nutné svěřit odborně způsobilým osobám. Tyto osoby mohou být zaměstnanci společnosti nebo jak je tomu ve většině případů externí subjekt, který s mnohem nižšími náklady dokáže věcně a efektivně problematiku BOZP a PO řešit.

Koordinátor BOZP 

Zadavatelé staveb mají od 1. ledna 2007 povinnost zajistit na stavbách realizovaných více než dvěma zhotoviteli pracovníka na pozici koordinátor BOZP na staveništi. Koordinátor BOZP se podílí na přípravě a realizaci stavby, zajišťuje bezpečný a ekologicky šetrný průběh jednotlivých etap stavby.

Inženýrská činnost ve výstavbě

Realizace investičního záměru představuje pro investora (zadavatele stavby, stavebníka) řadu odborných činností od přípravy až po dokončení stavby. Kvalitně provedená inženýrská činnost spočívající ve vedení a kontrole investičního záměru, koordinaci jednotlivých fází výstavby, kontrolní a poradenské činnosti Vám zajistí bezproblémový průběh realizace, úsporu času a finančních prostředků.